.:: GEODEZJA - portal geodezyjny tworzony przez geodetów dla geodetów i uczestników procesu inwestycyjnego-ogłoszenia(praca,sprzęt i instrumenty),usługi geodezyjne(firmy),forum, aktualności i artykuły:.Loading...
eksperci - zadaj pytanie ekspertom od geodezji
Geodezja forum geodezyjne, portal geodezyjny, forum geodezji i geodetów, geodeta, geodeci,firmy geodezyjne, ceny i cennik,usługi geodezyjne, darmowe ogłoszenia geodezyjne,praca, studia, uprawnienia geodezyjne szkolenia, geodeta, forum geodetów,kursy i szkolenia geodezyjne z geodezji, sprzęt geodezyjny i instrumenty,mapy,oferty geodetów, przetargi, usługi
    •  Online: 4 gości i geodetów  
Prezenty:
pusto :(
Ulubione zasoby:
Oceń profil:
średnia ocena: 0 Głosów: 0
Ostatnie akcje:
(informacje dla zalogowanych)
Ostatnio aktywny:
08-12-2011 18:51
Ogłoszenia: przetargi_na_uslugi_geodezyjne
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Bełchatów: Usługi w zakresie nieruchomości - wykonywanie robót geodezyjnych w 2011 roku na potrzeby Urzędu Miasta Bełchatowa / zadania od nr 1 do nr 4/ Numer ogłoszenia: 367431 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia...
Białe Błota: OBSŁUGA GEODEZYJNA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA Numer ogłoszenia: 1155 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urzą...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Białogard: WYKONYWANIE OPRACOWAŃ GEODEZYJNO-PRAWNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁOGARD W 2011 ROKU Numer ogłoszenia: 367957 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczn...
Biały Bór: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy Biały Bór na rzecz Gminy Biały Bór w roku 2011 Numer ogłoszenia: 11103 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Białystok - przetarg na: Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku Numer ogłoszenia: 32297 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Mias...
Braniewo - przetarg - Wykonanie prac - aktualizacja klasyfikacji użytków rolnych po zalesieniu. (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 28378 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: ob...
Brzeziny: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE MAP Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, nr postępowania BG.722-25/10 Numer ogłoszenia: 403816 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówi...
Brzozów - PRZETARG - Wykonanie kontroli terenowej gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków oraz aktualizacji mapy klasyfikacyjnej. (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie doty...
Brzozów - PRZETARG na: Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjno - kartograficznych (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 27678 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Busko-Zdrój - przetarg na: Wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych i opracowanie dokumentacji zmiany projektu scalenia gruntów wsi Piasek Wielki gm. Nowy Korczyn w części dotyczącej działek oznaczonych po scaleniu nr: 85,92, 94, 114, 136, 502, 592, 614 o łącznej powierzchni 8,32 ha oraz działki nr 315 o powierzchni 0,...
Bydgoszcz - przetarg na: Usługi geodezyjne wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie ANR OT Bydgoszcz, z uwzględnieniem podziału na części - 5 zadań Numer ogłoszenia: 16434 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie ...
Bydgoszcz - PRZETARG NA: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w terenie dotyczących czterech ciągów linii elektroenergetycznych 110 kV o łącznej długości 61,4 km Numer ogłoszenia: 39875 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie ...
Bydgoszcz:- PRZETARG GEODEZJA - Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonych w obrębach Kruszyn, Kruszyniec (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 389140 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.20...
Bydgoszcz: - PRZETARG GEODEZJA - Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w obrębie Ostaszewo, gm. Łysomice, pow. toruński(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 383904 - 2011; data zam...
Bytom - PRZETARG - Prace geodezyjne i kartograficzne w 2011r. Numer ogłoszenia: 48755 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byto...
Bytom - przetarg na Analiza,zgromadzenie i konwersja do postaci numerycznej danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części obrębu ewidencyjnego Bytom Numer ogłoszenia: 34999 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. O...
Bytom - przetarg na: Analiza,zgromadzenie i konwersja do postaci numerycznej danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części obrębu ewidencyjnego Bytom Numer ogłoszenia: 34999 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. O...
Chodzież - PRZETARG - Założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Kamionka, Nietuszkowo, Oleśnica, Podanin, Rataje, Stróżewice, Stróżewko, Stróżewo, Studzieniec w gminie Chodzież, w powiecie chodzieskim Numer ogłoszenia: 49295 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Z...
Choszczno: PRZETARG - Obsługa geodezyjna Gminy Choszczno na rok 2011 Numer ogłoszenia: 50051 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmi...
Cieszyn - przetarg na: Wybór Wykonawcy usług geodezyjnych dla inwestycji pn: Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - I etap cz. 2 (Połączenie ulicy Frysztackiej z ul. Graniczą - ul. Ładna-Boczna Numer ogłoszenia: 32023 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zami...
Czarna Białostocka: Obsługa geodezyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej w roku 2011 Numer ogłoszenia: 1568 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I...
Człuchów - prztarg na: Usługi geodezyjno - kartograficzne Numer ogłoszenia: 33325 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Człuchów...
Darłowo - przetarg na: Świadczenie usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Miasto Darłowo w 2011 roku. Numer ogłoszenia: 18388 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC...
Drezdenko - przetarg na Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Drezdenko Numer ogłoszenia: 36095 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: ...
Ełk: Kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Ełk w 2011 r. Numer ogłoszenia: 359945 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd G...
Ełk - przetarg na: MODERNIZACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Numer ogłoszenia: 17436 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sta...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-17 Ełk: Obsługę geodezyjną w roku 2011 na potrzeby gospodarki nieruchomościami w zakresie: podziały nieruchomości i wznowienia granic nieruchomości Numer ogłoszenia: 363695 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi...
Gdańsk - PRZETARG - Aktualizacja numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków m. Gdańska Numer ogłoszenia: 46793 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. ...
Gdańsk - przetarg na: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - zamówienie publiczne nr 2/2011. Numer ogłoszenia: 16728 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamó...
Gdynia: Transformacja i przekształcenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z układu lokalnego Gdańsk70 do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000 Numer ogłoszenia: 38815 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie d...
Gdynia: Usługi rzeczoznawców majątkowych i usługi geodezyjne Numer ogłoszenia: 356589 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wo...
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Firma specjalizująca się w szerokim asortymencie prac geodezyjnych, geoinformatycznych i geomatycznych, w tym między innymi w kompleksowej geodezyjnej obsłudze inwestycji na etapie projektowania, realizacji budowy i eksploatacji. Geodeta Region: mazowieckie Opis st...
Głogów - PRZETARG - Obsługa geodezyjno-kartograficzna Gminy Miejskiej Głogów w 2011 roku Numer ogłoszenia: 48191 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1...
Gołdap - PRZETARG - Przygotowywanie w 2011 roku podziałów geodezyjnych nieruchomości komunalnych oraz okazywanie granic nieruchomości komunalnych Numer ogłoszenia: 48979 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam...
Gołdap - przetarg na: Modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającej na aktualizacji klasyfikacji gruntów z wykorzystaniem danych graficznych opracowanych w ramach projektu (Modernizacja i budowa baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych) (LPIS) dla części obrębu ewidencyjnego Kozaki (wieś Jabramowo ark. ...
Gorlice - PRZETARG - ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W GORLICACH W 2011 R. Numer ogłoszenia: 48325 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZA...
Gorzów Wielkopolski - przetarg na: Usługi geodezyjne SOP-0160-14/11 Numer ogłoszenia: 17924 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agen...
Gorzów Wielkopolski: Usługi geodezyjne Numer ogłoszenia: 1698 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddz...
Gorzów Wielkopolski: Weryfikacja danych i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów 3- Wawrów, 4- Staszica i 10- Zamoście Miasta Gorzowa Wlkp. Numer ogłoszenia: 354147 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłos...
Gorzów Wielkopolski - przetarg na Wykonanie na terenie miasta Gorzów Wielkopolski geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz wyrysów i wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków Numer ogłoszenia: 45665 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obo...
Gostycyn - przetarg- Usługi geodezyjne Numer ogłoszenia: 45777 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gostycyn , ul. Bydgoska 8, ...
Gostycyn: Usługi geodezyjne Numer ogłoszenia: 802 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn,...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-16 Gromnik: Usługi geodezyjne w Nadleśnictwie Gromnik w 2010 roku Numer ogłoszenia: 411832 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ...
Gryfice:PRZETARG- Skanowanie i archiwizacja dokumentów zasobu bazowego i użytkowego operatów prawnych (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówien...
Hajnówka - PRZETARG Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego Numer ogłoszenia: 21288 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1...
Janikowo - przetarg na: Wykonanie podkładów geodezyjnych Numer ogłoszenia: 42637 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski ,...
Jasienica: obsługa geodezyjna Gminy Jasienica Numer ogłoszenia: 371769 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jasienica , Jasieni...
Jawor - przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2822D na odcinku od km 0+000 do km 3+062 o łącznej długości 3+062km. Numer ogłoszenia: 41771 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczani...
Jaworzno: Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych dla Wydziału Skarbu i Biura Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2012 roku, w podziale na 6 zadań(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 397598 - 2011; d...
Jelenia Góra - PRZETARG: Wykonanie prac geodezyjnych w roku 2011 - ZAPYTANIE O CENĘ, NEGOCJACJE Numer ogłoszenia: 22174 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie b...
Jelenia Góra: Wykonanie prac geodezyjnych (etap V) Numer ogłoszenia: 297267 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra ...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-17 Jędrzejów: Wykonywanie obsługi informatycznej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w roku 2011 Numer ogłoszenia: 412804 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczan...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-20 Kalisz: Opracowanie bazy danych numerycznych, obiektowych map ewidencyjnych w zakresie granic działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych dla obrębu ewidencyjnego Żydów, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski Numer ogłoszenia: 365959 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 ...
Kalisz: Wykonywanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Numer ogłoszenia: 6419 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów...
Kartuzy: Obsługa geodezyjna Gminy Kartuzy w 2011 roku Numer ogłoszenia: 1795 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kartuzy , ul....
Katowice - PRZETARG - Wykonanie usług geodezyjnych w Nadleśnictwie Katowice w 2011r Numer ogłoszenia: 48321 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiot...
Katowice: Wykonanie pomiaru zasięgu wód płynących i stojących wraz z aktualizacją ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych obejmujących tereny zajęte przez wody na obszarze Miasta Katowice Numer ogłoszenia: 372073 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ...
Kędzierzyn-Koźle -PRZETARG- Wykonanie robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy K-Koźle - Etap II 2011 (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 65269 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamie...
Kędzierzyn-Koźle - przetarg na Wykonanie robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy K-Koźle - Etap I 2011 Numer ogłoszenia: 32349 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Kleszczów: Geodezyjna obsługa Gminy Kleszczów w 2011 roku Numer ogłoszenia: 368109 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Kłobuck:- PRZETARG GEODEZJA - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych.(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 385204 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓW...
Kłodzko: Wykonywanie wznowień i ustaleń granic dróg gminnych dla Urzędu Gminy Kłodzko Numer ogłoszenia: 373539 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) ...
Kobierzyce: Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Kobierzyce dla potrzeb Urzędu Gminy Kobierzyce w roku 2011 Numer ogłoszenia: 418886 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Kolbuszowa: Usługi w zakresie prac geodezyjnych na terenie Gminy Kolbuszowa na 2011 rok Numer ogłoszenia: 4031 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) ...
Kołbaskowo:PRZETARG- Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie Numer ogłoszenia: 20874 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...
Konin - przetarg na: WYKONYWANIE PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE KONINA Numer ogłoszenia: 40797 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N...
Kostrzyn - przetarg - Prace geodezyjno - kartograficzne na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą w latach 2011-2012 Numer ogłoszenia: 45733 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I...
Koszalin - przetarg na: Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Gminy Miasto Koszalin Numer ogłoszenia: 36521 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) ...
Kościelisko - PRZETARG - Obsługa geodezyjna Gminy Koscielisko w 2011 roku Numer ogłoszenia: 59809 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRE...
Kraków: Nadzór i kontrola nad poprawnością wykonania w V-Systemie weryfikacji i uzupełnienia obiektowej mapy zasadniczej oraz jej prawidłowy zapis do bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla Miasta Krakowa dla obszaru: VIII, IX, X Numer ogłoszenia: 371105 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2...
Kraków: Wykonywanie prac geodezyjnych w 2011 roku Numer ogłoszenia: 422276 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kraków,...
Kraśnik - przetarg na: Wykonywanie geodezyjnych podziałów nieruchomości w roku 2011 Numer ogłoszenia: 40805 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZ...
Kroczyce: Prace geodezyjne na nieruchomościach stanowiących mienie gminy Kroczyce Numer ogłoszenia: 2462 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA ...
Krosno Odrzańskie - przetarg na: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego Numer ogłoszenia: 38461 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Krotoszyn: - PRZETARG GEODEZJA - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiącej działkę 21/2 o powierzchni 0,5000 ha, położoną w Orli, dla której prowadzona była księga wieczysta Orla dobra rycerskie tom II.(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geod...
Kwidzyn: Wykonywanie prac geodezyjnych dla Urzędu Miejskiego w Kwidzynie w 2011 roku Numer ogłoszenia: 402576 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Leszno - PRZETARG - Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa Numer ogłoszenia: 19612 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie doty...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-16 Lipnica: Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie gminy Lipnica Numer ogłoszenia: 411456 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Lipno - przetarg na Wykonanie map zasadniczych dla obrębów z gminy Wielgie położonej w granicach administracyjnych Powiatu Lipnowskiego, w PUWG - 2000, w oparciu o dokumenty zgromadzone w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Numer ogłoszenia: 31229 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 OGŁOSZENIE O ...
Lubartów - przetarg na: Wykonanie drobnych robót geodezyjnych w roku 2011 wg zgłaszanych potrzeb przez Starostę Lubartowskiego. Numer ogłoszenia: 33061 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczneg...
Lublin - przetarg - Wykonanie prac geodezyjnych w procedurze scalenia i podziału nieruchomości położonych na terenie wsi Ćmiłów oraz wsi Wólka Abramowicka w Gminie Głusk (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna Numer ogłoszenia: 29400 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 ...
Lublin - PRZETARG - Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej opracowania podziału działki nr 660/8 o pow. 0,3200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zdrapy, jednostka ewidencyjna Bychawa Gmina, w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży właścicielom nieruchomości przyległych Numer ogłoszenia: 1990...
Lublin - przetarg na: Opracowanie dokumentacji geodezyjnych regulacji stanu prawnego nieruchomości - XXIV części. Numer ogłoszenia: 41645 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...
Lublin: Opracowanie projektów podziału działek - III części Numer ogłoszenia: 373429 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miast...
Lublin - przetarg na: Wznowienie i stabilizacja punktów granicznych rurami PCV o średnicy W-50 i o długości L-0,5m oraz okazanie granic działek dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin Numer ogłoszenia: 43163 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Za...
Lwówek Śląski - przetarg - ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 62233 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów...
Łańcut -PRZETARG - Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Łańcut w 2011 r Numer ogłoszenia: 18668 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW...
Łącko: - PRZETARG GEODEZJA -Wykonanie usług geodezyjnych (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 377910 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie ...
Łowicz - przetarg na: Geodezja - 2011 Numer ogłoszenia: 40947 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu...
Łódź - PRZETARG - Wykonanie prac polegających na zakładaniu i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 65069 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamie...
Łódź - PRZETARG - Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek położonych na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części od A do E Numer ogłoszenia: 19322 - 2...
Łódź: Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi Numer ogłoszenia: 354723 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...
Łysomice - zamówienie publiczne - zapytanie o cenę: Bieżąca obsługa geodezyjna Gminy Łysomice prowadzona w 2010 r Numer ogłoszenia: 40891 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-22 Marcinowice: Świadczenie usług geodezyjnych w latach 2011/2012 Numer ogłoszenia: 417360 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Mielec: usługi sporządzania map Numer ogłoszenia: 354865 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo...
Międzychód - przetarg na: Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w roku 2011. Numer ogłoszenia: 35437 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Mikołajki: Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Mikołajki Numer ogłoszenia: 404232 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NA...
Mińsk Mazowiecki - przetarg na: zamówienie uzupełniające związane z realizacją zadania pn. Cyfrowa archiwizacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Numer ogłoszenia: 40541 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: ob...
Mrągowo - PRZETARG - Weryfikacja położenia budynków na wektorowej mapie ewidencyjnej gminy Sorkwity Numer ogłoszenia: 19062 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówieni...
Myszków - PRZETARG - WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH - PODZIAŁY. (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 29064 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam...
Nisko: Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla UGiM w Nisku Numer ogłoszenia: 374347 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: G...
Nowa Ruda - przetarg - Wykonanie usług wraz z dokumentacją geodezyjną dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 27980 - 2011; data zamieszczenia: 23.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usłu...
Nowy Dwór Mazowiecki - przetarg na: Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej na obszarze miasta Nowy Dwór Mazowiecki - zamówienie uzupełniające Numer ogłoszenia: 35447 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo ...
Nowy Targ - PRZETARG - Obsługa geodezyjna Urzędu Miasta Nowy Targ - związana z przygotowaniem inwestycji miejskich Numer ogłoszenia: 19350 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEK...
Nurzec Stacja - przetarg- Prace geodezyjne 2011 (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 66217 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicz...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-17 Oborniki: Pełnienie funkcji geodety Numer ogłoszenia: 363357 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I AD...
Olesno: Wykonanie usług geodezyjnych Numer ogłoszenia: 359571 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna , ul. Pieloka...
Oleśnica: Wykonywanie usług geodezyjnych: podział nieruchomości, wznowienie granic oraz modernizacja operatu ewidencji gruntów dla Miasta Oleśnicy (nr sprawy: ZP/PN/30/2010) Numer ogłoszenia: 372947 - 2010; data zamieszczenia: 28.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkow...
Olkusz - PRZETARG - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów Numer ogłoszenia: 48183 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w O...
Olkusz - przetarg na Wykonywanie usług na prace geodezyjne w zakresie wykonania: wstęnych projektów podziału, podziały działek, wznowienie znaków granicznych oraz stabilizacja znaków granicznych Numer ogłoszenia: 38381 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamiesz...
Opole - PRZETARG - Podziały geodezyjne - 5 zadań częściowych. Postępowanie nr: ZP-016/II/25/2011/U Numer ogłoszenia: 49307 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...
Opole - przetarg na: Dokumentacja geodezyjno - prawna - 8 zadań częściowych Postępowanie nr: ZP-016/II//20/2011/U Numer ogłoszenia: 14426 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEK...
Opole: Usługi geodezyjne w zakresie podziału nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, okazania granic i wznowienia granic nieruchomości oraz reambulacji Numer ogłoszenia: 33865 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Opole:- PRZETARG GEODEZJA - Podziały geodezyjne - 4 zadania częściowe. Postępowanie nr: OP.SO.ZP.016/II/ 128 /2011/U(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 302239 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-16 Osieck: Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych we wsiach Pogorzel, Grabianka, Augustówka w gminie Osieck. Numer ogłoszenia: 412198 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogł...
Ostrołęka: Wykonywanie w latach 2011-2012 prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Miasta Ostrołęki Numer ogłoszenia: 5857 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Ostrów Wielkopolski: - PRZETARG GEODEZJA -(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, mapy geodezyjne,usługi, firma geodezyjna, usługi geodezyjne) Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich Numer ogłoszenia: 398332 - 2011; data zamiesz...
Ostrów Wielkopolski: Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej, stanowiącej działkę nr 7/44 z ark. mapy 1, obręb 0121, o powierzchni 2,7242 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00064559/7 Numer ogłoszenia: 359517 - 2010; data zamieszczenia: 14.12...
Ostrów Wielkopolski: PRZETARG - Wykonywanie następujących dokumentacji geodezyjnych: 1. wyciąg z wykazu zmian gruntowych - w ilości maksymalnie 120 szt., 2. zmiana użytków w ewidencji gruntów, zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie - w ilości maksymalnie 30 szt., 3. badanie ksiąg wieczystych - w ilości maksymalnie ...
Piekary Śląskie: Obsługa geodezyjna i kartograficzna w 2011 roku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich . Numer ogłoszenia: 5941 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia ...
Piła - przetarg - Wykonanie usług geodezyjnych (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 64639 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicz...
Piła - przetarg - WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR FSGiE-0160-6/2011 (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 65009 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogło...
Piła -przetarg na: WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR FSGiE-0160-4/2011 Numer ogłoszenia: 40051 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW...
Piotrków Trybunalski - PRZETARG - Sukcesywne wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych w 2011 r. dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Numer ogłoszenia: 48351 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówieni...
Pleszew - PRZETARG- Opracowanie bazy danych numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej w zakresie budynków i użytków gruntowych z ich aktualizacją dla obrębów ewidencyjnych: Fabianów, Galew, Gustawów, Izbiczno, Koźminiec, Lutynia, Polskie Olędry, Sośniczka, Strzyżew, Trzebin (Gmina Dobrzyca) Numer ogłoszenia: 20312 -...
Płock -prztarg- Prace geodezyjno- kartograficzne i klasyfikacyjne na terenie Powiatu Płockiego w 2011 roku (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 29950 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłosze...
Płock:- PRZETARG GEODEZJA - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i prawnej dotyczącej nieruchomości Skarbu Państwa związanej z obowiązkami nałożonymi przez ustawę z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - opracowa...
Płońsk - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej oraz mapy typów i podtypów gleb w skali 1:5000 dla gmin Płońsk (41 obrębów ewidencyjnych) - 12 693 ha, Dzierzążnia (31 obrębów ewidencyjnych) - 10 245 ha oraz Czerwińsk nad Wisłą (35 obrębów ewidencyjnych) -14 426 h...
Płońsk - PRZETARG - wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2011 roku. Numer ogłoszenia: 52305 - 2011; data zamieszczenia: 14.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Płużnica: Wykonanie map do celów planistycznych. Numer ogłoszenia: 383554 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Płużnica , 87-21...
Porąbka - PRZETARG - OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ URZĘDU GMINY PORĄBKA W 2011 ROKU (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 64079 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie do...
Poznań - przetarg- Usługi geodezyjne - numer postępowania 0160/POZ/11/2011 (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 64713 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie ...
Poznań - PRZETARG - Usługi geodezyjne - numer postępowania 0160/POZ/76/2010 Numer ogłoszenia: 47997 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłos...
Poznań - przetarg na wykonanie usług geodezyjnych. Numer ogłoszenia: 39613 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości...
Poznań - przetarg na Usługi geodezyjne - numer postepowania 0160/POZ/8/2011 Numer ogłoszenia: 32079 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR...
Poznań:- PRZETARG GEODEZJA - Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/79/2011(geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna,mapki geodezyjne) Numer ogłoszenia: 380250 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: ...
Prabuty - przetarg na: Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach Numer ogłoszenia: 14182 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I...
Rypin: przetarg na Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Rypin w roku 2011 Numer ogłoszenia: 12049 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR...
Gdynia: przetarg na Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni Numer ogłoszenia: 14087 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Radom - Przetarg nieograniczony na usługę wykonania map podziału działek położonych w Radomiu przy ulicach: Idalińska 11, Traugutta 24 i Gromadzka 21 Numer ogłoszenia: 29107 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy...
Bieruń - przetarg na usługe geodezyjną: Uzupełnienie i ponowny pomiar istniejącej na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego poziomej, państwowej osnowy geodezyjnej Numer ogłoszenia: 30519 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogł...
Biskupiec - przetarg na Obsługa geodezyjna Gminy Biskupiec w 2011r. Numer ogłoszenia: 21947 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmin...
Chełm: Obsługa geodezyjna na lata 2011-2012 Numer ogłoszenia: 8859 - 2011; data zamieszczenia: 10.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo G...
Chmielnik- przetarg na : Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej gruntów Nadleśnictwa Chmielnik Numer ogłoszenia: 12314 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Czarny Dunajec - przetarg na Obsługa geodezyjna gminy Czarny Dunajec w roku 2011 Numer ogłoszenia: 18033 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA ...
Dąbrowa Chełmińska - przetarg na Prace geodezyjne 2011 Numer ogłoszenia: 27339 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dąbrowa Che...
Dąbrowa Górnicza - przetarg na: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych dla nieruchomości położonych w Dąbrowie Górniczej Numer ogłoszenia: 13390 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne...
Dębica - przetarg na: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu ewidencyjnego Pustynia i Zawada gm. Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie Numer ogłoszenia: 25041 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ...
Elbląg - przetarg na Podziały geodezyjne nieruchomości Numer ogłoszenia: 23987 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto El...
Gdańsk - przetarg na Wykonanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków dla 12 000 działek, sporządzenie wykazu zmian dla 4 000 działek oraz sporządzenie 200 wyrysów formatu A-1 z mapy ewidencyjnej Numer ogłoszenia: 27913 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ...
Goleniów - przetarg na Wykonywanie bieżących usług w zakresie dokonania podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Goleniów w roku 2011 Numer ogłoszenia: 26185 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówi...
Goleniów: Wykonywanie bieżących usług w zakresie wznowienia i okazania punktów granicznych w roku 2011 Numer ogłoszenia: 26221 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIA...
Gorzów Wielkopolski - przetarg na Usługi geodezyjne Numer ogłoszenia: 7754 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości...
Ogłoszenie z dnia 2011-01-13 Gorzów Wielkopolski: Wykonanie informatycznej archiwizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp. oraz ujawnienie operatów prawnych w systemie Ośrodek Numer ogłoszenia: 16047 - 2011;...
Gmina Góra - przetarg na Usługi geodezyjno- kartograficzne na rzecz Gminy Góra w roku 2011,,. Numer ogłoszenia: 31067 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Grajewo - przetarg na Wykonanie ewidencji dróg gminnych w mieście Grajewo Numer ogłoszenia: 5670 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...
Gryfino: Sporządzenie wtórnika do celów projektowych terenów w rejonie miejscowości Żabnica. Numer ogłoszenia: 27507 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było ...
Kamienna Góra - przetarg na Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac geodezyjnych. Numer ogłoszenia: 5470 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) ...
Kamień Pomorski - przetarg na Usługi geodezyjne - połączenie i podział nieruchomości, sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości położonych w Kamieniu Pomorskim Numer ogłoszenia: 21911 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Karnice: Wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karnice. Numer ogłoszenia: 24679 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKC...
Karpacz: wykonanie podziałów, połączeń, scaleń nieruchomości w 2011 roku Numer ogłoszenia: 8779 - 2011; data zamieszczenia: 10.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: ...
Koronowo - przetarg na: Wykonywanie bieżących usług geodezyjnych dla Gminy Koronowo w roku 2011. Numer ogłoszenia: 13562 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Kraków - przetarg na Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziału działek przeznaczonych do zajęcia w związku z realizacją zadania pod nazwą Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz- odcinek lewego wału rzeki Wisły...
Kraków - przetarg na Wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków Numer ogłoszenia: 7610 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: o...
Leszno - przetarg na Obsługa geodezyjna Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w 2011 r. Numer ogłoszenia: 5624 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZA...
Lublin: Prowadzenie obsługi technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin w 2011 r Numer ogłoszenia: 14543 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZA...
Łańcut - przetarg na Usługi geodezyjne na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2011 r. Numer ogłoszenia: 4602 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. S...
Łódź - przetarg na: Dostawa baz danych poprzez archiwizację powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Numer ogłoszenia: 24657 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE ...
Łódź - przetarg na: Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych Numer ogłoszenia: 24699 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat ...
Łódź - przetarg na: Wykonanie prac polegających na zakładaniu i modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków Numer ogłoszenia: 24683 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Mielno - przetarg na Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Mielno na rzecz Gminy Mielno w 2011r. Numer ogłoszenia: 8850 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWI...
Międzychód: przetarg na Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie w roku 2011. Numer ogłoszenia: 12949 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SE...
Międzyrzecz: przetarg na: Wykonanie pomiarów geodezyjnych w 2011r. na rzecz Gminy Międzyrzecz Numer ogłoszenia: 12425 - 2011; data zamieszczenia: 11.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Mirków - przetarg na USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE, NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY DŁUGOŁĘKA Numer ogłoszenia: 5290 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWI...
Mrągowo - przetarg na: Modernizacja ewidencji gruntów Numer ogłoszenia: 6610 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe...
Nakło nad Notecią - przetarg na Wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy i Miasta Nakło nad Notecią Numer ogłoszenia: 11060 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Nowa Sól: Wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto Numer ogłoszenia: 14557 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1...
Nowy Dwór Mazowiecki przetarg na Obsługa Urzędu Miejskiego w 2011 roku w zakresie prac geodezyjnych: wykonanie map prawnych z projektem podziału oraz wskazanie granic nieruchomości Numer ogłoszenia: 8680 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowi...
Opole: Podziały geodezyjne - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 13 /2010/U Numer ogłoszenia: 6616 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I...
Opole - przetarg na Podziały geodezyjne i wznowienia granic - 6 zadań częściowych. Numer ogłoszenia: 29577 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW...
Opole - przetarg na Regulacje stanu prawnego - 3 Zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II//18/2011/U Numer ogłoszenia: 29303 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ...
Pajęczno - przetarg na Wykonanie usług geodezyjnych i wycen nieruchomości Numer ogłoszenia: 17381 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES...
Papowo Biskupie - przetarg na wykonywanie usług geodezyjnych dla gminy Papowo Biskupie w latach 2011-2012. Numer ogłoszenia: 16697 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZA...
Piła - przetarg na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR FSGiE-0160-2/2011 Numer ogłoszenia: 21863 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW...
Pleszew: Wykonanie podziałów geodezyjnych Numer ogłoszenia: 9388 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicz...
Pobiedziska - przetarg na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA POTRZEB BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY POBIEDZISKA Numer ogłoszenia: 12162 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z...
Puławy - Przetarg nieograniczony na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębu Bochotnica w skali 1:500- w układzie 2000. Numer ogłoszenia: 27355 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczneg...
Racibórz - przetarg na: Wykonanie usługi w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości Numer ogłoszenia: 26393 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Radom - Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy do celów prawnych dla działek położonych przy ul. Reja w Radomiu Numer ogłoszenia: 22781 - 2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Radom - Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy do celów prawnych dla działki ewidencyjnej przy ul. Odrodzenia w Radomiu Numer ogłoszenia: 21603 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicz...
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy podziału nieruchomości położonej przy ul. Garbarskiej w Radomiu Numer ogłoszenia: 6590 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. S...
Radom - Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów synchronizacyjnych działek położonych w Radomiu Numer ogłoszenia: 29949 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z...
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych działki położonej w Radomiu przy ul. Chrobrego Numer ogłoszenia: 29757 - 2011; data zamieszczenia: 26.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia public...
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych działki położonej w radomiu przy ul. Dębowej, Kosowskiej Numer ogłoszenia: 21689 - 2011; data zamieszczenia: 18.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówie...
Radom - Przetarg nieograniczony na wykonanie wznowienia i stabilizacji granic nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Czarnoleskiej Numer ogłoszenia: 6566 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub...
Radom: przetarg na Usługa dotycząca bieżącej kontroli opracowań geodezyjno-kartograficznych wpływających do MODGiK w Radomiu Numer ogłoszenia: 14555 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...
Rawa Mazowiecka - przetarg na Zakup bazy danych dla Powiatu Rawskiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Numer ogłoszenia: 26203 - 2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe....
Rzeszów - przetarg na Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków dla obrębu 226 Rzeszów - Miłocin Numer ogłoszenia: 24133 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogł...
Rzeszów - przetarg na Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, wznowienie granic nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego Numer ogłoszenia: 5780 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usł...
Sędziszów Małopolski: przetarg na Obsługa geodezyjna Gminy Sędziszów Małopolski Numer ogłoszenia: 4280 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ...
Skierniewice - przetarg na Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów: 02-Borowiny, 04-Budy Grabskie, 08-Mokra Lewa, 09-Mokra Prawa, 14-Ruda, 18-Sierakowice Lewe, 19-Sierakowice Prawe, gminy Skierniewice, powiat skierniewicki, województwo łódzkie Numer ogłoszenia: 20907 - 2011; data ...
Sobótka - przetarg na Wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w Gminie Sobótka na lata 2011-2012 Numer ogłoszenia: 4600 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ...
Strumień - przetarg na Kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Strumień w 2011r. Numer ogłoszenia: 16543 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I A...
Ustrzyki Dolne: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych oraz szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Ustrzyki Dolne dla potrzeb Urzędu Gminy Ustrzyki Dolne w roku 2011. Numer ogłoszenia: 9355 - 2011; data zamieszczenia: 10.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszen...
Warszawa - przetarg na : Obsługa geodezyjna budowy skrzyżowania ul. Płaskowickiej-bis z al. Rzeczypospolitej Numer ogłoszenia: 25681 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ...
Warszawa - przetarg na: Obsługa geodezyjna budowy skrzyżowania ul. Płaskowickiej-bis z al. Rzeczypospolitej Numer ogłoszenia: 25681 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ...
Warszawa - przetarg na: Obsługa geodezyjna budowy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego - cd. Numer ogłoszenia: 27589 - 2011; data zamieszczenia: 25.01.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedm...
Wieprz - przetarg na Wykonywanie usług geodezyjno-kartograficznych dla Gminy Wieprz Numer ogłoszenia: 4974 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW...
Wolbrom - przetarg na WYKONANIE OSTATECZNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ Numer ogłoszenia: 18617 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ...
Września: przetarg na Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku Numer ogłoszenia: 13167 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC...
Zwoleń- przetarg na : Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej gruntów Nadleśnictwa Zwoleń Numer ogłoszenia: 6988 - 2011; data zamieszczenia: 17.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1...
Lubaczów: przetarg na Wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Lubaczowa w 2011 r. Numer ogłoszenia: 14525 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....
Racibórz: Wykonanie ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych Tworków, Bieńkowice, Amandów, Żerdziny, Pawłów, Lekartów, Kobyla, Łańce Numer ogłoszenia: 408858 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy...
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy podziału działki położonej w Radomiu przy ul. Folwarcznej. Numer ogłoszenia: 33491 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJ...
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki położonej w Radomiu przy ul. Struga 32. Numer ogłoszenia: 59715 - 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p...
Radom - Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji (prętami stalowymi) granic działek położonych w Radomiu. Numer ogłoszenia: 41931 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pu...
Radomsko - przetarg na Wykonywanie usług geodezyjnych na rzecz Miasta Radomska Numer ogłoszenia: 47465 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ...
Rogoźno: Wykonywanie prac geodezyjnych, na zlecenie Gminy Rogoźno, w roku 2011 Numer ogłoszenia: 418798 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...
Ruda Śląska: PRZETARG - Utworzenie mapy akustycznej miasta Ruda Śląska wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania Numer ogłoszenia: 49885 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p...
Rudniki: PRZETARG - Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Rudniki w 2011 roku Numer ogłoszenia: 50809 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N...
Rybnik - przetarg na: Podziały nieruchomości i stabilizacja punktów granicznych na ul. Raciborskiej. Numer ogłoszenia: 41179 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ...
Rydułtowy - PRZETARG - świadczenie usług geodezyjno - kartograficznych na rzecz Miasta Rydułtowy w latach 2011 - 2013 Numer ogłoszenia: 46537 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SE...
Rzeszów - przetarg - Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Nienadówka. Numer ogłoszenia: 45709 - 2011; data zamieszczenia: 08.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotycz...
Rzeszów - PRZETARG - Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Trzeboś. Numer ogłoszenia: 46507 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Rzeszów - PRZETARG - Modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Trzebuska Numer ogłoszenia: 46563 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...
Rzeszów: Opracowanie mapy do celów projektowych z klauzulą Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz materiałów do uzgodnień (operatu kolejowego) z zakładami PKP uzgadnaiającymi dokumentacje techniczne, wraz z uzgodnieniem przez Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. Numer og...
Rzeszów: Wykonanie Mapy Akustycznej Miasta Rzeszowa wraz z kompleksowym systemem do jej tworzenia, zarządzania i aktualizacji oraz udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Rzeszowa Numer ogłoszenia: 8373 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogło...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Sędziszów Małopolski: Obsługa geodezyjna Gminy Sędziszów Małopolski Numer ogłoszenia: 414838 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAM...
Słupsk: Roboty uzupełniające w ramach opracowania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych gminy Słupsk wg oznaczonych sekcji mapy zasadniczej wraz z utworzeniem i konfiguracją w systemie Ewid2007 mapy rastrowej w PUWG2000s6 Numer ogłoszenia: 402788 - 2010; data z...
Słupsk - przetarg na: Wykonanie mapy do celów projektowych - Wicko Morskie Numer ogłoszenia: 40007 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRE...
Słupsk - przetarg na: Wykonanie pomiarów geodezyjnych do robót refulacyjnych w Łebie, Ustce, Darłowie i Kołobrzegu Numer ogłoszenia: 36821 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJ...
Słupsk: - przetarg na :Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby miasta Słupska w 2011 roku Numer ogłoszenia: 32619 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....
Sokółka - PRZETARG - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Bombla, Kumiała, Laskowszczyzna, Mielniki, Olszynka, Rykaczewo, Szumowo, Wyłudki, Wyłudy, Wysokie, Zabrodzie, Zagórze, gmina Korycin w zakresie założenia ewidencji budynków na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional...
Stalowa Wola: Wykonywanie prac geodezyjnych dla Gminy Stalowa Wola w 2011 roku Numer ogłoszenia: 404390 - 2010; data zamieszczenia: 10.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...
Stare Babice - zapytanie o cenę - Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne na potrzeby Gminy Stare Babice (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 63771 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamiesz...
Stare Babice: Scalenie i podział nieruchomości we wsi Janów Numer ogłoszenia: 419788 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulety...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Strzelce Opolskie: Bieżąca obsługa geodezyjno-kartograficzna zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w 2011r Numer ogłoszenia: 415112 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszcz...
Sulechów: Usługi geodezyjne i kartograficzne w roku 2011 Numer ogłoszenia: 424304 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulechów...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-17 Suwałki: Prowadzenie obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Suwałki w roku 2011. Numer ogłoszenia: 364057 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. S...
Suwałki: wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie Filii w Suwałkach w 2011r. postępowanie nr F.SGZ-016-11/10 Numer ogłoszenia: 356963 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE...
Swarzędz - PRZETARG - Wykonywanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz Numer ogłoszenia: 47357 - 2011; data zamieszczenia: 09.02.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie b...
Szemud - przetarg na: Obsługa geodezyjna gminy Szemud Numer ogłoszenia: 43483 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud , ul....
Sztum - zapytanie o cenę - Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla terenu miasta Sztum oraz terenów zurbanizowanych gminy Sztum wraz z założeniem numerycznej warstwy sieci energetycznej dla terenów gminy Sztum, dla których brak jest mapy zasadniczej. (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geo...
Ścinawa - przetarg na: Obsługa geodezyjno-kartograficzna (z wyłączeniem inwestycji) niezbędna do realizacji zadań gminy Ścinawa wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010r.Nr 102, poz.651 ze zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t...
Środa Wielkopolska: Wykonanie podziałów geodezyjnych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska Numer ogłoszenia: 374009 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...
Świdnica: wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali Numer ogłoszenia: 422472 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Świdnicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 ...
Świebodzin: Kompleksowe wykonanie usługi p.n.: Usługi geodezyjne w roku 2011 Numer ogłoszenia: 407600 - 2010; data zamieszczenia: 14.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N...
Świeradów-Zdrój - przetarg -Usługi geodezyjne w zakresie wykonania map do celów projektowych (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 30016 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowią...
Świeradów-Zdrój: Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój Numer ogłoszenia: 2674 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NA...
Tarnobrzeg: Wykonanie zdjęć lotniczych i opracowania cyfrowej ortofotomapy dla miasta Tarnobrzeg Numer ogłoszenia: 42219 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...
Tarnowo Podgórne: Świadczenie usług geodezyjnych Numer ogłoszenia: 2599 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Tarnowo Podgó...
Tczew: WYKONYWANIE KONTROLI TECHNICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEKAZYWANEJ DO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TCZEWIE Numer ogłoszenia: 402754 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...
Ogłoszenie pośrednie opublikowane przez portal kariera.pl 2010-12-22 Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: Technik geodeta* Miejsce pracy: mazowieckie, Siedlce Wymagania: Doświadczenie zawodowe: Technik geodeta* - Umiejętności i uprawnienia: uprawnienia geodezyjne Zadania: Zakres obo...
Tychy -przetarg- Wykonanie prac geodezyjnych dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy w 2011 roku (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 64265 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszcza...
Ustka: Sukcesywne usługi dot. wykonywania prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ustka Numer ogłoszenia: 5977 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...
Walim: Wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych dla potrzeb Urzędu Gminy w Walimiu Numer ogłoszenia: 357281 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-22 Warszawa: Obsługa geodezyjna inwestycji i remontów w 2011 r. Numer ogłoszenia: 369949 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I...
Warszawa: Opracowanie Systemów Identyfikacji Wizualnej, Księgi znaku Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, opracowanie projektów, dostawa oraz wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i projektów: Edukacyjne wsparcie procesu wdrażania dyrektywy INSPIRE w administracj...
Warszawa: Usługa aktualizacji trzech licencji MapInfo Professional z wersji 8.5 PL do wersji 10.0 PL. Numer ogłoszenia: 417472 - 2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2,...
Warszawa: Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego Numer ogłoszenia: 6745 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamów...
Wągrowiec: Świadczenie usług w zakresie obsługi geodezyjnej Numer ogłoszenia: 817 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Mias...
Węgliniec: Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku Numer ogłoszenia: 385000 - 2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAW...
Wieleń: Wykonywanie prac geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wieleniu w latach 2011-2012 Numer ogłoszenia: 406112 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAW...
Wisła: Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2011 (RGŚ/GPN.3410-02/11) Numer ogłoszenia: 5695 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gm...
Włocławek - PRZETARG - Wykonywanie wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz podziałów geodezyjnych działek (geodezja - geodeta i geodeci uprawnieni, usługi geodezyjne,mapa, firma geodezyjna) Numer ogłoszenia: 30818 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamies...
Wodzisław Śląski - przetarg na: Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na rzecz miasta Wodzisławia Śląskim Numer ogłoszenia: 38365 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...
Wołów: Wykonanie usługi polegającej na kontroli opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej w Wołowie w roku 2011 Numer ogłoszenia: 4323 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - u...
Wrocław - PRZETARG - Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości bedących w zasobie OT BAMW Wrocław, położónych w Legnicy przy ul. Bielańskiej i ul. Rzeczypospolitej Numer ogłoszenia: 20056 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...
Wrocław: Rozbudowa istniejącego systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) - komponent geodezja - usługa wdrożenia zmian do systemu Ośrodek do prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Numer ogłoszenia: 15732 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE Z...
Wrocław: Świadczenie usług związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym Numer ogłoszenia: 424494 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, w...
Wrocław: Usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla wskazanych nieruchomości w grudniu 2010 roku na terenie działania Oddziału (woj. dolnośląskie). Numer ogłoszenia: 370549 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłos...
Wrocław: Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości będących w zasobie OT BAMW Wrocław, położonych w Jaszkowej Dolnej i Świętoszowie Numer ogłoszenia: 1952 - 2011; data zamieszczenia: 05.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub...
Wrocław: WYKONYWANIE USŁUG GEODEZYJNYCH Numer ogłoszenia: 374979 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta...
Zabrze: Utworzenie Mapy Akustycznej Miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania Numer ogłoszenia: 38757 - 2011; data zamieszczenia: 02.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEK...
Zabrze - przetarg na Wykonanie w 2011 r. usług geodezyjnych na rzecz Miasta Zabrze Numer ogłoszenia: 33757 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZW...
Zamość: Częściowa modernizacja ewidencji gruntów założenie ewidencji budynków i lokali dla części gminy Skierbieszów, pow. zamojski, woj. lubelskie. Numer ogłoszenia: 424616 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Zamość: Wykonanie usług geodezyjnych związanych z działalnością tut. Zarządu. Numer ogłoszenia: 415178 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEK...
Zduńska Wola - przetarg na: Założenie ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja danych ewidencyjnych dla 5 obrębów gminy Zapolice, pow. zduńskowolski, woj. łódzkie Numer ogłoszenia: 16926 - 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Og...
Zielona Góra - PRZETARG - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Leśniów Mały, Nietków, Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice w gminie Czerwieńsk Numer ogłoszenia: 48397 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi...
Zielona Góra - PRZETARG - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie dotyczącym założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Stare Kramsko i Podmokle Wielkie w gminie Babimost oraz dla obrębów: Brody, Buków, Pomorsko, Brzezie k. Pomorska i Głogusz w gminie Sulechów Numer ogłoszenia: 48293 - 2011; dat...
Zielona Góra: Usługi geodezyjne Numer ogłoszenia: 7899 - 2011; data zamieszczenia: 07.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Ter...
Żagań: WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH Numer ogłoszenia: 362757 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań o Statusie Miej...
Ogłoszenie z dnia 2010-12-21 Żary: Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do realizacji w 2011 r. i 2012 r. zadań w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami Numer ogłoszenia: 414804 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowią...
Copyright Nasza-Geodezja.pl 2010-2012 (Geodezja24.pl.


GEODEZJA

portal geodezyjny

forum geodezyjne

, ogloszenia, geodezyjny portal, forumowisko geodezja mapy, geodezja i kartografia, oferty pracy w geodezji, geodeta praca, geodezja praca, programy geodezyjne, studia geodezyjne,usługi geodezyjne, geodeta praca, geodezja praca,

uprawnienia geodezyjne

,

mapy geodezyjne

,

praca dla geodetow

,

firma geodezyjna, firmy geodezyjne

,

obsługa geodezyjna, ceny usług geodezyjnych